We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

NIPOMO

by Dva

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    180 CZK  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  New CD in Digipak with 16 colourful cards and postcards inside, released on Label Home Table (EU) in cooperation with Northern Spy Records (U.S.)

  ► ► ► NOTE !!!!!! !! ! !!!!! ! !!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!! !!!!!!!!! !! !!!!!
  ► ► ► THIS IS NOT U.S. ORDER !
  ► ► ► U.S. ORDER HERE (NORTHERN SPY)
  ► ► ► northernspyrecords.bandcamp.com/album/dva-nipomo

  Includes unlimited streaming of NIPOMO via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 14 days

    250 CZK or more 

   

 • Cassette + Digital Album

  New album on cassette, edition limited to 199 pcs, Download code included with the cassette.

  ► ► ► NOTE !!! !!!!!!!! !!!! !!!!!!! !! ! ! !!!!!!! ! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
  ► ► ► THIS IS NOT U.S. ORDER !
  ► ► ► U.S. ORDER HERE (NORTHERN SPY)
  ► ► ► northernspyrecords.bandcamp.com/album/dva-nipomo

  Includes unlimited streaming of NIPOMO via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 21 days
  5 remaining

    500 CZK or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 9 Dva releases available on Bandcamp and save 20%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of OST Attentat 1942 / Svoboda 1945: Liberation, Happy Game Soundtrack, CHERRIES ON AIR - CHUCHEL OST, NIPOMO, Live at WFMU, BOTANICULA, HU, Kollektt8, and 1 more. , and , .

    792 CZK or more (20% OFF)

   

1.
Nipomo 04:25
►dva Wueh t’n anne ne te zorrn ili mene vour ander for Urolle all’nete soar nete foll I ah d’on wone Ete dalne ete sweever une fol Wola arnele wai forroso Who! A’egain Em lost in Mexiko En ete for enete Arsi harsi for enete Henrry Nipomo! I wesh mene elle streat on ende for Ander elen rou trans teroll tendewor Uhr donne wreatte wreatte Sieron Ny lett uy laeron and et Or Oh wah alle eh owro Mene lett en lehrau Dead! ►czech Je dobré překročit velikou řeku Posmrtná pouť duše je cestování fantastickými krajinami Vášnivá láska nebo oddané přátelství Najednou sova zahoukala Hu! Zase jsem ztracena v Mexiku Znenadání začali výt psi A mistr meče spustil válečný pokřik Henrry Nipomo! ►english It’s good to cross a large river A posthumous pilgrimage of a soul is a journey through chimerical lands Passionate love and devoted friendship Suddenly, an owl tooted “hoo” I’m lost again in Mexico All of a sudden, the dogs started howling The swordmaster has jelled a warrior chant Henrry Nipomo! ??? (the end of story is lost in translation)
2.
Mulatu 03:42
►dva Ei wonno d’geva! Ei wonno d’geva! Ei wonno d’geva! Ei wonno d’geva! Silli for nod tyu see nod tuda rivàr Mou sofar d’gave degre de fivàr Oh no oh no i canai en morb Ai’n donne noà Ei wonno d’geva! Ei wonno d’geva! Ei wonno d’geva! Ei wonno d’geva! Sa cuisine d’haar da voc S’ei no tyu d’man ny faur! ►czech Já to chci vzdát! Já to chci vzdát! Já to chci vzdát! Já to chci vzdát! Bydlíme tady u řeky, pro chleba si chodím sám Žena mi vždycky vypere moji fialovou košili Do baru chodím jen občas Nevím, co s časem Já to chci vzdát! Já to chci vzdát! Já to chci vzdát! Já to chci vzdát! Z kuchyně se ozývají hlasy Nerozumím jim ale ani trochu ►english I want to give up! I want to give up! I want to give up! I want to give up! We live here by the river, I fetch bread alone My wife always washes my purple shirt I only go to the bar occasionally I’m bored I want to give up! I want to give up! I want to give up! I want to give up! Echoing voices emanate from the kitchen Though I don’t understand them at all
3.
No Survi 02:34
►dva < “ ¨¨¨= *. . .. * 1111 0101001 # * >>>> § ¨: : ¨0 0 1... 0 0 11111 0 0 !!!! > .. >>.... | | | ►czech Zašifrovaná zpráva o robotu Curiosity, který již přes dva roky brázdí Mars, už mu ale dochází energie a není již schopen poslat na Zemi fotografii právě objeveného starověkého města. ►english An encrypted message about the Curiosity rover, which has been crossing the Mars for more than two years, but it is running out of energy unable to send a photo of a newly discovered ancient town to the Earth.
4.
Surfi 03:31
►dva Hai le dagi tahār sag teha Magik oekean pacifik Pover guide dregalu, kuk eskel Moetiv magik sue keaf ke Oekean atlantik Ma omeh lenaha tiktok nut druk oinh ulle Magik oekean pacifik Niks koi kjug se mulle oja pikkunen Pikku magik oho rahuliku Oekean atlantik Nuu k tu juuh man Dreek e jeer san Trami trami see okta pik de soik Tesmiin men na maka veer ja ►czech Kolem třetí ráno Magický Pacifik Začínám rozumět rybám, volají mě tam Kde nemusím spát ani jíst Kouzelný Atlantik Bez ploutví učím se chodit po vlnách Magický Pacifik Když na hladinu dosedá talíř Sestrojili vozítko které se nepotopí Kouzelný Atlantik U nás nikdy moře nebylo Zas sedím na břehu jezera sám Je čtvrtek bude pět Malý démon moře ke mě přichází ►english Around 3AM The mighty magic of the Pacific I’m starting to understand fish, they are calling me there Where I don’t have to sleep or eat The mesmerizing motif of the Atlantic Without fins, I’m learning how to walk on waves The mighty magic of the Pacific When a plate reaches the surface They construed a go-cart which doesn’t sink The mesmerizing motif of the Atlantic There was never a sea here I’m sitting alone on the shores of a lake again It’s Thursday, almost 5 o’clock The diminutive demon, the sea, is coming towards me
5.
Nunki 03:26
►dva Søke og samle litt little ting Når det alt sammen ståbling båt Kosmik båt mum jeg vil monæ or kee Jeg må flã ewē caller mā deer Blir større skog Ans wir ene lõnly En wind e flouly Æ se feiev reeden Ooooo ochs! ►czech Na cestě sbírám malé ještě menší věci Z těch si brzo postavím loď Kosmickou loď Tady jsou moje peníze a klíče Já už musím letět už volají Blikají na mě baterkou Lítáme tu sami Spěchej na loď Všechno už je připravené Ke startu, pojď! ►english I collect small, smaller things on the way And will build a ship from them soon A spaceship Here is my money and keys I have to run now they are calling me Flickering with a torch towards me We fly here alone Hurry to the ship Everything is ready To start, come!
6.
Zoppe 03:43
►dva Lande wear leteran ohnere pene elwhoo Enete romasee olera tuvera nu Anna turpol ma taf oppela Woppela tu nu Sole nur fore taf orane pe winter who ►czech Celá Země chce létat do vesmíru Co je ve hvězdách, to nás zajímá Stroje jsou podobné ptákům Roboti podobní nám Ve skutečnosti se jen bojíme zimy ►english The whole Earth wants to fly to the space We want to know about the stars Machines are similar to birds Robots resemble us Actually, we are just scared of the winter
7.
Meteor 03:21
►dva Jene le for le tan ne sol le fool Lepatrol nai meteor dans le poque Jene falle tounles mes telefon Ale schantes tefol lejane pe taue Jene petraul in meteor Acha nete le telefon Le meteor andan mafaou Je nais kateere sou lenua ►czech Před domem je zvláštní světlo Na zahradu spadl meteor V ulici zvoní všechny telefony Jdu se taky podívat Na meteoru byl nápis Nikdo ho neumí číst Je na něm zašifrované telefonní číslo Ale zavolám tam až zítra ►english There is a strange light in front of a house A meteor has fallen in the garden All phones in our street keep ringing I’m going to have a look There was a writing on the meteor That no one could read An encrypted phone number I will only call it tomorrow though
8.
Vampira 04:16
►dva Mhm! Wuoooh? (vraspeer vampir.R.2D.2) Moensteer! Moensteer deens! R2D2 nept un vamp R2D2 neeh tu ar R2D2 neet uh mart R2D2 hev tu hårt ►czech Dále! Kdo jste? (vchází robot-upír) Monstrum! Monstrum tančí! R2D2 převlečený za upíra Je pořád R2D2 R2D2 nemůže zemřít Ale R2D2 má srdce ►english Come in! Who are you? (a robot/vampire enters) A monster! The monster is dancing! R2D2 in a vampire disguise Is still R2D2 R2D2 cannot die But R2D2 has a heart, nevertheless
9.
Durango 03:07
►dva Aa wonne cheffe soen faive Tehy neede gae soo faar En moere see bâr te bâr Oo no her loese mae traael No ditark bet onlae laete Yez lei too moere te laave An go treuh loor treuh plaen Wi goeest gaen te leef Een saanee dee Maens heed een a hât teh’s Durango Heeden e goosts fre Durango Aa hitte stoene een Durango Aa haeve togo laens Durango ►czech Jsem pátý́ náčelníkův syn Přišel čas vydat se na dalekou cestu Mnohem dál než od pramene k prameni Ó, ať neztratím svou stezku Není světla bez tmavých nocí Není cíle bez dálek Jdi vždy s pravdou pravdě vstříc Dobří duchové tě hlídají V ten jediný slunečný den Země ve tvaru hlavy v klobouku je Durango Zde skrývají se duchové z Duranga Zde zakopu ten posvátný kámen Durango Už musím jít, Durango! ►english I’m the chief’s fifth son The time has come to set out for a long journey Much further than from spring to spring Oh, please don’t let me stray from my path There’s no light without dark nights No aim without distance Always face the truth, The good spirits will protect you On that single sunny day A country shaped like a head in a hat is Durango The spirits of Durango are hiding here Here I will bury the sacred stone Durango But I have to go now, Durango!
10.
Javornicek 02:21
►dva Selen tel or aune ni fillandör Alle enne tsete vätyller Alle ende follór on den den rahr Alle êrah su tu ruuhran woohn Selen teere jôgran on te forr Alle ende se pælende leîl All’ aren anderstood ron ron del ahr All’sette pælende trûland woooo Laitio vaunu alpo manut mereen pelkeen Pelkään vettuu la aja-yll, ylen minœ Alla mino ympä tehde nykyinen kuh jettaa jossan Keskellä ol ola mosan aina pelän pelennyt kaīk Nyt se ei ol, miksi mikk naīt Nana nananyh Yksi sininen kaikki müni ►czech Píseň zpívaná v utajeném jazyku je věnována koťátku Javorníčkovi, které ztroskotalo se svou kosmickou lodí u Nových Hradů. Bylo u nás jeden den, ohřálo se, najedlo, a pak pokračovalo v letu na svoji domovskou planetu. září 2013 ►english A song sung in a secret language is dedicated to the little kitten Javorníček, who was castaway with its spaceship by Nové Hrady. It spent one day with us, warming up, eating and then continuing its flight to its home planet. September 5, 2013
11.
Vespering 02:37
►dva Jug gegræf de in Venn te eh ring Alltod iss hjøl Nir n bören fjôl ►czech Vyhrabali jsme v zemi čáru Hlínu do kruhu zapálili Až oheň zhasne Už nás tu nic nedrží ►english We dug a line in the ground Burnt clay into a circle When the fire extinguishes Nothing will hold us here anymore

credits

released February 25, 2014

-------------------------
Music & Lyrics ► DVA
He ► guitar, banjo, looping, sampling, vocal, ukulele, melodica, drums, percusion, balaphone
She ► vocal, saxophone, clarinet, bass clarinet, melodica, toy piano, wooden music box, balaphone

Recorded and mixed by Dva at studio Horní Orlice & Lubná, 2013
Mastered by Ondřej Ježek at Jámor studio
Production by Prokop Holoubek & Bumbum Satori
Translation by Lucia Udvardyová

Thanks ► Prokop Holoubek at Bumbum Satori, Ondřej Ježek at Jámor, Adam Downey & Tom Abbs at Northern Spy, Duncan Rich at The Bunce Group, Adam Básnička, Miroslav Škop, Jayrope, Napszyklat, Markéta Lisá, Barbora Šedivá, Ladislav Mirvald, Pavel Ševčík, Kratochvílovi, Švarcovi & Mužíkovi family, Mikeša & Javorníček, Jaroslav Plachý, Amanita Design, Martin Kyšperský, Aleš Pilgr, Emilie Mašková, Přemek Štěpánek, Milan Páleš, Zdeněk Neusar, Anna Krtičková, Andrej Kolenčík, Magdaléna Hrubá, Julia Rublewska, Bogdan Logvynenko, WFMU, Horní Orlice, Lubná, Big Sur & San Francisco spirit


© & ℗ 2013 ►▼▲ Label HomeTable
In U.S. released in cooperation with Northern Spy Records,
distributed by Redeye distribution.
In EU released and distributed by label Home Table
All rights reserved.

Contact/booking prokop@bumbumsatori.org

license

all rights reserved

tags

about

Dva Czech Republic

folklore of non-exist nations. two people in one loop. one language for whole world. acoustic electro. electric akusto. animal minimal.

contact / help

Contact Dva

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

If you like Dva, you may also like: